Blog

 

 Tagcloud

 Kalendář akcí

 Twitter

 
26. září
2012

První metály pro BOSS

Autor: BOSS | upraveno: 27. 9. 2012 | štítky: Wicket, BOSS, open-source, IEA

Odhodlání věnovat se opensource technologiím a stavět na nich vlastní třeba i komplikovaná řešení se začíná vyplácet. Minulý týden ve čtvrtek 20. 9. 2012 proběhlo vyhlašování IEA pro rok 2012 pro nejefektivnější internetové projekty v roce 2012. Letos se firma Et netera a.s. zúčastnila soutěže mimo jiné s aplikací TNT (Target Network Tool), kterou jsme zanalyzovali, promysleli, vyvinuli, otestovali a zprovoznili pro mladoboleslavskou firmu Škoda Auto a.s. Aplikace TNT slouží jako nástroj pro výměnu informací mezi Importéry (organizace zastupující ŠKODA AUTO na jednotlivých trzích) a mnoha odděleními ve ŠKODA AUTO, tj. pro procesy, které jsou nezbytné pro rozvoj ditribuční sítě.

IEA Grand Prix 2012TNT vyhrálo nejen svojí kategorii auto-moto, ale i Grand Prix, tzn. nejefektivnější letošní projekt, za což nám byla předána i úžasná broušená trofej.

Předávání cen proběhlo v duchu mafiánských 30. let. Přebírající tým za Et neteru a kolegy ze Škoda Auto a.s. přípravu nepodcenil a na podium jsme nastoupili jako jeden tým a skutečně stylově. Podobným způsobem jsme přistupovali k celému projektu, tedy zodpovědně, ale trochu i s nadsázkou. Jenom tak jsme společně zvládli vytesat aplikaci z původních nápadů a zvládnout náročná školení desítek aktivních uživatelů z různých světových trhů tak, aby ve finále nebrali nástroj za další komplikaci ke své práci, ale považovali jej za pomocníka.

Aplikace TNT je v několik ohledech naší první vlaštovkou, kde jsme sáhli k několika změnám, resp. novým přistupům. Na začátku všeho stálo rozhodnutí hlavního programátora Ing. Pavla Šintáka: „Proč bychom nemohli při implementaci využít open-source framework Apache Wicket. Pro web typu aplikace je to přeci ideální, produktivní a spolehlivý framework. Nestavíme přece nějaký kreativní web, nýbrž procesně a funkčně komplikovaný nástroj.“

Předávání ceny IEA 2012

Další změnou byl způsob jakým jsme projekt vyvíjeli. Na začátku projektu jsme nevěděli co přesně klient požaduje, na zevrubnou analýzu nebyl čas, informace ani chuť. Jediné co jsme měli, byla vize, směr kudy chceme jít a odhodlaného klienta, ochotného se s námi scházet a pilovat projekt za pochodu. V této situaci jsme zvolili tedy agilnější přístup – vývoj prototypováním, kdy každých 14 dní vznikalo demo aplikace, které jsme na společných workshopech s klientem procházeli, připomínkovali, upravovali, předělávali. Zároveň jsme plánovali balík práce pro následující „14-deňovku“. Není pravda, že by jsme tímto přístupem vývoj nějak prodloužili, naopak, zkrátili jsme dobu finálních připomínek, která podobné projekty v pilotním projektu vždy provází.

O vyhlašování cen IEA 2012 si můžete přečíst také na webu
Více o nominovaných aplikacích